TRỌN GÓI ĐĂNG TIN RAO VẶT BĐS

: 0 đ

 

 

TRỌN GÓI ĐĂNG TIN RAO VẶT MUA BÁN NHÀ ĐẤT

 

 

COMBO 1: 2,000,000vnđ (Hai triệu đồng)

Danh sách báo

Quy cách

Thời gian thực hiện

Nghiệm thu

Báo Mua Bán

50 chữ

1 ngày

Hình ảnh

Báo Thanh Niên

50 chữ

1 ngày

Hình ảnh

Báo Tuổi Trẻ

50 chữ

1 ngày

Hình ảnh

20 báo mạng về Bất động sản

200 chữ

1 năm

Link

 

COMBO 2: 1,500,000vnđ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

Danh sách báo

Quy cách

Thời gian thực hiện

Nghiệm thu

Báo Tuổi trẻ

50 chữ

1 ngày

Hình ảnh

Báo Thanh Niên

50 chữ

1 ngày

Hình ảnh

15 báo mạng về BĐS

200 chữ

1 năm

Link

 

COMBO 3: 1,700,000vnđ (Một triệu bảy trăm ngàn đồng)

Chọn 1 trong 3 báo sau

Quy cách

Thời gian thực hiện

Nghiệm thu

Báo Tuổi trẻ

50 chữ

5 ngày

Hình ảnh

Báo Thanh Niên

50 chữ

5 ngày

Hình ảnh

Báo Mua Bán

200 chữ

5 năm

Hình ảnh

 

COMBO 4: 1,000,000vnđ (Một triệu đồng)

20 báo mạng

Quy cách

Thời gian thực hiện

Nghiệm thu

20 báo mạng về Bất động sản

200 chữ

1 ngày

Link tin

 

 

 Công ty TNHH GoPlus

  • Address: 52/2B Đường Trần Thị Điệu, Quận 9, TP.HCM
  • Phone:  0902 829682
  • Email: booking.goplus@gmail.com