COMBO ĐĂNG TIN RAO VẶT BĐS

 

Các combo trọn gói đăng tin rao vặt Bất động sản

 

COMBO 1: 2,000,000vnđ (Hai triệu đồng)

Danh sách báo Quy cách Thời gian thực hiện Nghiệm thu
Báo Mua Bán 50 chữ 1 ngày Hình ảnh
Báo Thanh Niên 50 chữ 1 ngày Hình ảnh
Báo Tuổi Trẻ 50 chữ 1 ngày Hình ảnh
20 báo mạng về Bất động sản 200 chữ 1 năm Link tin

 

COMBO 2: 1,500,000vnđ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

Danh sách báo Quy cách Thời gian thực hiện Nghiệm thu
Báo Tuổi trẻ 50 chữ 1 ngày Hình ảnh
Báo Thanh Niên 50 chữ 1 ngày Hình ảnh
15 báo mạng về BĐS 200 chữ 1 năm Link tin

 

COMBO 3: 1,700,000vnđ (Một triệu bảy trăm ngàn đồng)

Chọn 1 trong 3 báo sau Quy cách Thời gian thực hiện Nghiệm thu
Báo Tuổi trẻ 50 chữ 5 ngày Hình ảnh
Báo Thanh Niên 50 chữ 5 ngày Hình ảnh
Báo Mua Bán 200 chữ 5 năm Hình ảnh

 

COMBO 4: 1,000,000vnđ (Một triệu đồng)

20 báo mạng Quy cách Thời gian thực hiện Nghiệm thu
20 báo mạng về Bất động sản 200 chữ 1 ngày Link tin


 

Công ty TNHH GoPlus

  • Address: 52/2B Đường Trần Thị Điệu, Quận 9, TP.HCM
  • Phone:  0902 829682
  • Email: booking.goplus@gmail.com